Bilješke uz temeljna financijska izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Bilješke uz temeljna financijska izvješća
Stranica:
539.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Petar PROKLIN
Sažetak:
Hashtags: