Zabilježba pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Zabilježba pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stranica:
10.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Sažetak:
Zabilježba je zemljišnoknjižni upis kojim se u zemljišne knjige upisuju mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da se upisuju u zemljišne knjige ili kojim se osnivaju određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom (čl. 30/4. Zakona o zemljišnim knjigama - u nastavku: ZZK ). Zabilježbom se čine vidljivim izvjesni pravno relevantni osobni odnosi nositelja knjižnih prava ili se njome upisuju određene pravne činjenice kako bi izazvale zakonom predviđene pravne posljedice (čl. 39. ZZK). Zabilježbom se ne upisuju knjižna prava, niti se zabilježbom mogu stjecati, mijenjati ili prestajati knjižna prava. Njome se evidentiraju, čine vidljivim, publiciraju određeni osobni odnosi nositelja knjižnih prava i ograničenja koje su od važnosti za pravni promet nekretnina, za upravljanje i raspolaganje nekretninama i knjižnim pravima. Zabilježbom se upisuju i različite pravne činjenice koje ukazuju na posebni pravni status određene nekretnine ili nekog knjižnog prava ili kojima se osnivaju određeni pravni učinci važni za raspolaganje knjižnim pravima, njihovo ostvarivanje ili zaštitu.
Hashtags: