Zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U parničnom, kaznenom, upravnom i drugim postupcima predviđeni su pored redovnih i izvanredni pravni lijekovi. Ovim izvanrednim pravnim lijekovima se podvrgava ispitivanju zakonitost pravomoćno donesenih odluka sudova. Pomoću njih se otklanjaju greške u odlučivanju zbog kojih se donesene odluke ukazuju nezakonitima odnosno protivnima pravnom poretku. Zbog toga zahtjev za zaštitu zakonitosti (u nastavku: ZZZ) predstavlja opći izvanredni pravni lijek kod kojega se inzistira na osiguranju jedinstvene primjene zakona, i u materijalnom i u procesnom smislu.

ZZZ u navedenim postupcima nije jednako reguliran jer pojedini postupci predviđaju različita rješenja. Naše se izlaganje odnosi na zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku gdje ovaj izvanredni pravni lijek u posljednje vrijeme sve više dobiva na značenju. Ovo posebno zato što je Novelom Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 112/ 99.) koja je stupila na snagu 6. studenoga 1999., revizija kao izvanredni pravni lijek prilično reducirana kako s obzirom na vrijednost predmeta spora tako i s obzirom na njihovu vrstu (vidi čl. 382. i 497. Zakona o parničnom postupku - Nar. nov., br. 59/91., 91/92. i 112/99. - u nastavku: ZPP).

Hashtags: