Godišnji obračun u društvima koja ostvaruju "državne potpore"

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Godišnji obračun u društvima koja ostvaruju "državne potpore"
Stranica:
554.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: