Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Sažetak:
Najnovije izmjene i dopune Pravilniku o PDV-u prvenstveno se odnose na usklađenje s odredbama Zakona o porezu na dobitak i Zakona o porezu na dohodak.

O kojim posebnostima treba pritom voditi računa, piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: