Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Područna pripadnost otoka županiji
  • Razgraničenje naselja i pripajanje naselja drugom naselju
  • Uvođenje gradskih četvrti kao jedinica mjesne samouprave u gradu
  • Dužnost zamjenika gradonačelnika i njegovo članstvo u gradskom poglavarstvu
  • Potrebna većina glasova za odlučivanje na sjednici predstavničkog tijela
  • Primjena čl. 80., st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima na vježbenike zatečene u službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
  • Primjena čl. 4., st. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i čl. 3., st. 1. Zakona o sustavu državne uprave u odnosu na državne službenike
Hashtags: