Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:
    Ponuda izmijenjenog ugovora o radu uz probni rad
  • Imenovanje zamjenika člana zaposleničkog vijeća
  • Neprekidni rad kod poslodavca
  • Računanje subota u godišnji odmor
  • Temelj za prestanak ugovora o radu i isplatu otpremnine
  • Primjena čl. 58., st. 7. i čl. 59., st. 1. Zakona o radu
  • Radni staž kao kriterij za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
  • Utvrđivanje staža osiguranja
Hashtags: