Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
71.
Autor/i:
Sažetak:
    Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima na usluge u međunarodnom telekomunikacijskom prometu
  • Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima na usluge popravka vozila
  • Porezna davanja na uvoz osobnog automobila za autotaksi obrt
  • Povrat PDV-a stranim državljanima
  • Obračun poreza na dodanu vrijednost na namjenska sredstva koja se prikupljaju od građana i drugih potrošača vode, a služe za izgradnju objekata infrastrukture
  • PDV pri uvozu vatrogasne opreme
  • PDV na promet monografije
Hashtags: