Prijava poreza na imovinu za 1998. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Prijava poreza na imovinu za 1998. godinu
Stranica:
592.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: