Obavještavanje o cijenama i maržama prema Zakonu o inozemnim mjerama kontrole cijena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Obavještavanje o cijenama i maržama prema Zakonu o inozemnim mjerama kontrole cijena
Stranica:
596.
Autor/i:
Lidija SORIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: