Bankarske garancije (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Bankarske garancije (II. dio)
Stranica:
614.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: