Ljudski resursi i timski rad u profitibilnom poslovanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Ljudski resursi i timski rad u profitibilnom poslovanju
Stranica:
649.
Autor/i:
Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ, dipl. pol.
Sažetak:
Hashtags: