RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prvi hrvatski Zakon o osiguranju (Nar. nov., br. 9/ 94.) doživio je svoje treće izmjene i dopune (prve v. Nar. nov., br. 20/97., druge v. Nar. nov., br. 116/ 99.). Naime, u Nar. nov., br. 11. od 1. veljače 2002. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Ovaj Zakon mijenja i dopunjava materiju reguliranu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju iz 1999. Upravo zbog tako vremenski kratkog razdoblja zanimljivo je znati zbog čega se pristupilo ovim izmjenama i dopunama (predlagač je čak tražio donošenje po hitnom postupku, što je Sabor odbio).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)