RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Savjetovanje s radničkim vijećem u svezi s premještajem radnika
  • Pravo korištenja bolovanja za vrijeme tijeka otkaznog roka
  • Mogućnost obavljanja privremenih i povremenih poslova
  • Pravo radnika na odsustvovanje s rada subotom, donošenje pravilnika o radu, te ovlasti sindikalnog povjerenika
  • Rad na dan blagdana i nedjeljom
  • Uračunavanje staža osiguranja ostvarenog u inozemstvu u radni staž
  • Upis u radnu knjižicu podataka iz uvjerenja o završenom tečaju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)