RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Tumačenje čl. 31. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
  • Stručna osposobljenost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu
  • Prekršajna odgovornost u obavljanju ugostiteljskih usluga
  • Organiziranje pružanja usluga smještaja i prehrane za svoje djelatnike
  • Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
  • Provedba Zakona o obrtu
  • Priznavanje položaja stranke u postupku utvr- đivanja minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)