Plaće i naknade invalida rada koji rade u skaraćenom radnom vremenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
Članak:
Plaće i naknade invalida rada koji rade u skaraćenom radnom vremenu
Stranica:
652.
Autor/i:
Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: