Knjiženje poreza na dobitak za 2001. i uporaba dobitka te pokriće gubitka u 2002.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Knjiženje poreza na dobitak za 2001. i uporaba dobitka te pokriće gubitka u 2002.
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U temeljnim godišnjim financijskim izvještajima (Bilanci i Računu dobitka/gubitka) iskazuje se računovodstveni ili poslovni rezultat poslije oporezivanja. To je dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine. On se utvrđuje kao razlika svih prihoda i rashoda korigirana za poreznu obvezu iskazanu u poreznoj prijavi (PD obrascu).

Raspored dobitka 2001. (kao i pokriće gubitka) obavlja se (ako se tako odluči) tek u sljedećoj godini pa su temeljem odluke to poslovni događaji 2002. godine.

O završnim knjiženjima utvrđivanja dobitka (gubitka) 2001. te o uporabi dobitka pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: