Računovodstvo, revizija i financije 4/2002

Web izdanje 8,99
Jesu li knjigovođe upropastili banku
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Što Hrvatskoj donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom
Autor: Mr. sc. Neven MIMICA, ministar za europske integracije
Knjiženje poreza na dobitak za 2001. i uporaba dobitka te pokriće gubitka u 2002.
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2002.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Bilančne kontroverzije kao posljedica oporezivanja dobitka i dohotka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Ekonomska dodana vrijednost (EVA) i tržišna dodana vrijednost (MVA) kao mjere performanse tvrtke
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Upravljačka uloga interne revizije i kontrolinga
Autor: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Globalna reforma, prepreke i postignuća harmonizacije računovodstva u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj
Autor: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Zadužnica u novome sustavu platnog prometa
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Naplata mjenice prema novim propisima o platnom prometu u zemlji
Autor: Franjo AMON, dipl. oec.
Ček - prednosti i nedostatci
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Zatvaranje računa u banci
Autor: Marijan MOKOS, dipl. iur.
Relativni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
U primjeni su novi uplatni računi od 1. travnja 2002.
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Javne nabave male vrijednosti
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Porezni i računovodstveni položaj dohotka od kapitala
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Što sadrži prijedlog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz prakse (I.)
Autori: Đ. J.
V. B.
Poslovne knjige i evidencije obrtnika, slobodnih zanimanja i ostalih samostalnih djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo
Autori: Goran ČANKOVIĆ, dipl. iur.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dokazivanje povlaštenog podrijetla robe pri uvozu roba iz Europske unije
Autor: Davor ČILIĆ, dipl. iur.
Nadzorne knjige vanjskotrgovačkih i kreditnih poslova s inozemstvom
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Prokura društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Program poticanja zapošljavanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Utvrđene su nove osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje
Autor: Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Harley Davidson - uspjeh kroz uspone i padove
Autor: Marinko KOVAČIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Autor: Prof. dr. sc. Pavao RAVLIĆ
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti