Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Što donosi novi Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo
Stranica:
127.
Autor/i:
Autori: Goran ČANKOVIĆ, dipl. iur.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Novosklopljeni Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo u primjeni je od 1. ožujka 2002. i uslijedio je nakon gotovo dvogodišnje primjene odredbi Anexa Kolektivnom ugovoru iz 2000. godine.

Ovaj Kolektivni ugovor obvezuje i primjenjuje se samo na stranke koje su ga sklopile, njihove članove te osobe koje će naknadno postati članovi.

U nastavku se daju najznačajnije odredbe novog ugovora koje se razlikuju od odredaba prethodno vrijedećeg ugovora, a tekst Kolektivnog ugovora bit će objavljen u novom izdanju naše knjige "Obrtništvo".

Hashtags: