Nadzorne knjige vanjskotrgovačkih i kreditnih poslova s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Nadzorne knjige vanjskotrgovačkih i kreditnih poslova s inozemstvom
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Na temelju odredbe čl. 58. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (u nastavku teksta: Devizni zakon) domaće osobe, odnosno pravne osobe, kako je to određeno uvodnim odredbama pripadajućeg provedbenog propisa, Naredbe o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog i kreditnog posla s inozemstvom, trebaju voditi evidenciju o svakom sklopljenom vanjskotrgovačkom i kreditnom poslu s inozemstvom i o plaćanju i naplati tih poslova. Napominjemo da pojam pravnih osoba prema odredbama Deviznog zakona obuhvaća i obrtnike i druge fizičke osobe koji samostalnim radom obavljaju djelatnost te trgovce pojedince.

Ovaj provedbeni propis Deviznog zakona nije, kao što je to svojstveno većini njegovih provedbenih propisa, mijenjan od dana svoga donošenja.

Bez obzira na to i danas se pri unošenju podataka u nadzorne knjige, knjige pomoću kojih se vodi evidencija o svakom sklopljenom vanjskotrgovačkom i kreditnom poslu s inozemstvom, javljaju neke dvojbe.

Kako popuniti nadzorne knjige, koji su njihovi elementi, na što treba obratiti pozornost s obzirom na promjene u deviznom poslovanju koje su se zbile tijekom 2001., tema je ovog članka.

Hashtags: