Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2002.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2002.
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Sažetak:
U članku ukazujemo na obvezu izrade statističkih izvještaja i njihovo dostavljanje Financijskoj agenciji, te na neke dvojbe i propuste pri sastavljanju statističkih izvještaja s naputcima o načinu njihova otklanjanja.

Rok za dostavu statističkih izvještaja za razdoblje siječanj - ožujak 2002. je 20. travanj 2002.

Statistički izvještaji o poslovanju trgovačkih društava - poduzetnika (iz privrede i neprivrede, banaka i štedionica, društava za osiguranje) i neprofitnih organizacija u 2002. ostaju oblikom i sadržajem isti kao i tijekom 2001. Bitne novosti su počevši od izvještaja za siječanj - ožujak 2002. uvedene kod statističkog izvještaja o poslovanju organizacija koje vode računovodstvo prema računskom planu proračuna (proračuni jedinica lokalne samouprave te proračunski korisnici).

Hashtags: