Globalna reforma, prepreke i postignuća harmonizacije računovodstva u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Globalna reforma, prepreke i postignuća harmonizacije računovodstva u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN
Sažetak:
Proces harmonizacije računovodstvenih informacijskih sustava - računovodstva, računovodstveno-bilančnih politika i novčano-računovodstvenog izvješćivanja potreba je svih regionalnih, državnih i globalnih integracijskih procesa.

Pod harmonizacijom se razumijeva stvaranje takvih okolnosti u kojima su računovodstvene informacije o postojećim uvjetima, odlukama i aktivnostima dostupne, raspoložive i razumljive njezinim korisnicima.

Temeljno obilježje procesa harmonizacije računovodstva jest težnja za približavanjem različitosti i izbjegavanjem uniformiranosti. To se postiže nacionalnim odborima za računovodstvo i računovodstvene standarde. Jedno razmišljanje o harmonizaciji računovodstva u nas pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: