Ček - prednosti i nedostatci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Ček - prednosti i nedostatci
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Sažetak:
Početak primjene novoga Zakona o platnom prometu u zemlji i prestanak uporabe dosada jedinstvenih čekovnih obrazaca, zahtijeva prilagođavanje novim propisima. Izlažu se osnovne zakonske odredbe o čeku i pravila čekovnog poslovanja, o kojima će od sada trebati više voditi računa. Posebno se ukazuje na potrebu sporazumijevanja između sudionika platnog prometa i banaka u pogledu čekova koje izdaju sudionici kao trasanti i vuku ih na banke kao trasate, kao i na potrebu izdavanja čekovnih blanketa kod tih banaka. Naglašavaju se i razlike koje, u odnosu na dosadašnje stanje, slijede kod ostvarivanja čekovnih prava, osobito glede protesta i regresnih prava.
Hashtags: