Javne nabave male vrijednosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Javne nabave male vrijednosti
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01. - u nastavku: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2002.

Imajući na umu da cjelovita i potpuna provedba Zakona nije moguća bez provedbenih propisa, to je primjena Zakona sve do donošenja podzakonskih propisa odgođena.

Otklanjajući zapreke za potpunu primjenu Zakona te postupajući sukladno ovlastima koje su joj u prijelaznim i završnim odredbama dane za donošenje provedbenih propisa, Vlada je, s relativno malim prekoračenjem Zakonom propisanog roka, na sjednici održanoj 7. siječnja 2002. donijela dvije iznimno važne uredbe i to:

- Uredbu o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (u nastavku teksta: Uredba o javnoj nabavi male vrijednosti) i

- Uredbu o objavama za javnu nabavu.

Obje uredbe su objavljene u Narodnim novinama br. 14/2002. i stupile su na snagu danom objave 14. veljače 2002.

U nastavku članka izlažu se načela i postupci na kojima se zasniva nabava malih vrijednosti kod određenih pravnih osoba.

Hashtags: