Program poticanja zapošljavanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Program poticanja zapošljavanja
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Donošenjem Programa poticanja zapošljavanja utvrđeni su načini zapošljavanja pojedinih skupina osoba sadržajno raspoređenih u šest potprograma kako slijedi u članku.

Ovaj Program, kao konstitutivni dio politike zapošljavanja, donesen je od strane Vlade Republike Hrvatske, a objavljen je u Narodnim novinama br. 21/02.) od 6. III. 2002.

Hashtags: