Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od veoma čestih načina naplate poreznog duga je naplata provedbom ovrhe na pokretninama. Ovrhu provode područni uredi Porezne uprave u upravnom postupku. Pravnu osnovu za provođenje ovrhe nalazimo u odredbama čl. 144. do153. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00.).

Na ono što nije propisano Općim poreznim zakonom supsidijarno se primjenjuje Ovršni zakon (Nar. nov., br. 57/96., 29/99. i 42/00.) sukladno odredbama čl. 136. Općeg poreznog zakona. Dakle i kod provođenja ovrhe nad pokretninama, sve što nije propisano navedenim odredbama Općeg poreznog zakona, riješit će se po odredbama Ovršnog zakona.

Ovrha se provodi u upravnom postupku, pa se na sve što nije propisano Općim poreznim zakonom primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. i 103/96.), a prema odredbama čl. 4. Općeg poreznog zakona.

Hashtags: