Zatvaranje računa u banci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Zatvaranje računa u banci
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Marijan MOKOS, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od provedbenih propisa Zakona o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/02.) je i Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa u banci (Nar. nov., br. 14/02.) koja se počela primjenjivati od 1. travnja 2002. Danom početka njezine primjene prestala se primjenjivati Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa kod ovlaštenih organizacija (Nar. nov., br. 68/01.).

Kao što smo i najavili u aktualnoj temi ovog časopisa broj 3, od ožujka 2002., s naslovom "Provedba nekih odredbi novog Zakona o platnom prometu u zemlji", isti autor u ovom članku pojašnjava način i uvjete zatvaranja računa poslovnom subjektu u banci i Hrvatskoj narodnoj banci.

Osim navedenoga, autor potpunije pojašnjava razlog zbog kojeg drži da se izbjegavanje plaćanja obveza ne treba sprječavati uz pomoć računa za poslovanje već da se treba sprječavati raspoloživim pozitivnim propisima.

Hashtags: