Odgovori na pitanja iz prakse (I.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse (I.)
Stranica:
117.
Autor/i:
Autori: Đ. J.
V. B.
Sažetak:
U prošloj godini uredništvo časopisa započelo je u okviru rubrike POREZI ciklus odgovora na pitanja iz problematike poreza i računovodstva. U ovoj godini ponovno nastavljamo s tom tematikom, ali sada u novoj rubrici koja bi trebala postati ustaljeno mjesto za kratku obradu poslovne problematike.

Napominjemo da se službena stajališta o poreznim i drugim pitanjima koja daju razna ministarstva objavljuju u našem drugom časopisu PRAVO i POREZI, pa čitatelji mogu proširiti svoja saznanja ili razriješiti neke svoje "porezne dvojbe" na taj način.

U časopisu RRiF br. 11/01. str. 98. do 101. dan je pregled sadržaja objavljenih poreznih savjeta. Slučajevi što se opisuju u nastavku ovog članka u svezi su s porezom na dobitak - još jednom s kratkim osvrtom na sastavljanje prijave poreza na dobitak (obrazac PD), i poslovni događaji pojašnjeni s motrišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak.

Hashtags: