Poslovne knjige i evidencije obrtnika, slobodnih zanimanja i ostalih samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Poslovne knjige i evidencije obrtnika, slobodnih zanimanja i ostalih samostalnih djelatnosti
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poslovne knjige su svakom poreznom obvezniku osnova i preduvjet za utvrđivanje poslovnog rezultata te temelj za izradu poreznih izvješća i izračun porezne obveze. Zato je od iznimne važnosti da se poslovne knjige vode prema kriterijima urednosti, ažurnosti te temeljem vjerodostojnih isprava jer će upravo o tome ovisiti i rezultati koje ćemo iz njih dobiti. Glede njihova vođenja i čuvanja treba poštivati sve propise koji odre đuju njihov ustroj neovisno o tome radi li se o poslovnim knjigama i evidencijama sa stajališta propisa o porezu na dohodak, PDV-u, trgovini i dr.
Hashtags: