Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Neke neprofitne pravne osobe, bez obzira na to što nisu promijenile način financiranja, od 1. siječnja 2002. moraju pri računovodstvenom prikazivanju poslovnih događaja početi primjenjivati proračunski računovodstveni sustav.

Navedenu promjenu je prouzročila Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna (Nar. nov., br. 119/01.) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2002.

Uredba je, osim drukčijeg obuhvata obveznika, unijela i promjene u računovodstveni koncept proračunskog računovodstva koji je vrijedio do toga dana. Promjena obuhvata obveznika pretežito je zahvatila osobe koje su do 31. prosinca 2001. primjenjivale neprofitni računovodstveni sustav.

Kako su neprofitnom računovodstvenom sustavu svojstvena određena računovodstvena pravila, tako navedene osobe pri prijelazu u proračunski računovodstveni sustav trebaju osobitu pozornost posvetiti sadržajnom određenju bilančno iskazanih podataka kako se neki podatci ne bi izgubili, odnosno dvostruko evidentirali.

Hashtags: