Relativni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Relativni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Sažetak:
Struktura i sadržaj temeljnih financijskih izvješća predočenih upravi, nadzornom odboru i vlasnicima ne daje dovoljno informacija da samo na temelju njih utvrde i objektivno ocijene kvalitetu poslovanja sa stajališta pojedinog čimbenika poslovanja i njihova ukupnog utjecaja. Kako se bez toga ne mogu donositi dobre odluke za postizanje boljeg imovinskog stanja i rezultata, u nastavku se daje pregled relativnih pokazatelja uspješnosti poslovanja trgovačkog društva. Oni će sigurno potaknuti uprave društva da dopune temeljna financijska izvješća i time povećaju svoju efikasnost i efikasnost nadzornog odbora te informiranost vlasnika.
Hashtags: