Gospodarska statistika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Gospodarska statistika
Stranica:
174.
Autor/i:
Sažetak:
  Gospodarska kretanja
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Vanjskotrgovačka razmjena Hrvatske u 2001.
 • Turizam
 • Unutrašnja trgovina
 • Zapošljavanje i nezaposlenost
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba evidentirani u Zavodu za platni pronet 31. prosinca 2001.
Hashtags: