Porezni i računovodstveni položaj dohotka od kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Porezni i računovodstveni položaj dohotka od kapitala
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Oporezivanje dohotka od kapitala kod nas je uvedeno temeljem Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00. - dalje: Zakon) s primjenom od 1. siječnja 2001.

Obveznici plaćanja poreza na dohodak od kapitala su fizičke osobe koje ostvaruju primitke po osnovi isplata udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu, od dividendi, od kamata koje zaračunavaju na dane pozajmice trgovačkim društvima te drugim pravnim i fizičkim osobama. Obveznici poreza na dohodak od kapitala su i zaposlenici i članovi trgovačkog društva ako ostvaruju primitke s osnove opcijske kupnje dionica.

U ovom članku pišemo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na svaki od navedenih dohodaka.

Hashtags: