Naplata mjenice prema novim propisima o platnom prometu u zemlji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
Članak:
Naplata mjenice prema novim propisima o platnom prometu u zemlji
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Franjo AMON, dipl. oec.
Sažetak:
U novim propisima o platnom prometu u zemlji nisu pri podnošenju i izvršenju naloga za naplatu mjenice, u odnosu na druge naloge za plaćanje, predviđene nikakve posebnosti ili izuzetci. No, s obzirom da svaka dospjela mjenica dostavljena banci ne podliježe automatskoj naplati, pojavit će se u primjeni tih propisa određene nedorečenosti i nejasnoće koje treba što prije otkloniti. U ovom članku autor upozorava na neke od njih i predlaže određena rješenja.
Hashtags: