RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prokura je trgovačka punomoć sa zakonski određenim sadržajem i opsegom ovlasti.

U praksi društava s ograničenom odgovornošću učestao je problem širine ovlaštenja prokurista iz razloga što je po svojoj prirodi to društvo liberalnije od dioničkog društva, te ne postoje tako čvrsta zakonom utvrđena pravila. Prokura se dovodi u svezu sa supstitucijom članova uprave kad su stekli pravo na mirovinu kako bi ublažili svoju izloženost plaćanju dodatnog doprinosa za MO, ali i drugo. O tome u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)