RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01.) donesen je Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 31/02.). Pravilnikom su pojašnjene odredbe Zakona u svezi s načinom i uvjetima ostvarivanja prava na bolovanje te načinom utvrđivanja osnovice za naknadu. Budući da se Pravilnik primjenjuje od 1. travnja a naknada plaće se utvrđuje na temelju isplaćenih plaća u šest mjeseci koji prethode mjesecu kada je započeto bolovanje, narednih nekoliko mjeseci kod utvrđivanja naknade primjenjivat će se i odredbe starog i "novog" Pravilnika u razmjernom vremenskom razdoblju koliko je koji Pravilnik bio na snazi u predmetnom šestomjesečnom razdoblju.

Osim toga u ovom članku pišemo i o ostvarivanju prava na naknade za porodni dopust i o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)