RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o porezu na dohodak, plaća u naravi utvrđuje se u slučaju kada poslodavac daje na korištenje prijevozno sredstvo koje je u vlasništvu trgovačkog društva zaposleniku ili drugoj fizičkoj osobi za njihovu osobnu uporabu. U tom slučaju svi troškovi koji nastaju u svezi s uporabom tih vozila su u cijelosti porezno priznati. Troškovi koji nastaju u svezi s korištenjem prijevoznih sredstava koja služe samo za službene potrebe za prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba su porezno priznati u svoti od 70%, dok 30% tih troškova uvećava poreznu osnovicu.

Kako naći pravu računicu glede troškovnog i poreznog položaja tih vozila, a u svezi s načinom njihova korištenja, pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)