RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodna poslovna praksa razvila je nekoliko vrsta bankarskih garancija. Te se vrste razlikuju s obzirom na svrhu za koju se garancije izdaju. Iako se te određene vrste bankarskih garancija najčešće susreću u praksi, to nikako ne znači da se garancije ne mogu izdavati za bilo koju svrhu koju stranke u međunarodnoj trgovini smatraju opravdanom. Garancije, dakle, nisu vezane za određene vrste poslova, i mogu se izdavati za izvršenje različitih obveza financijske i nefinancijske prirode. Vrste garancija razvile su se kao odgovor na izričite potrebe određene poslovne djelatnosti. Najpoznatije vrste garancija su one koje se izdaju u vezi s izvođenjem investicijskih radova. Tipične garancije i najčešće upotrebljavane garancije su one za nuđenje, za primljeni predujam i za dobro izvršenje posla. Međutim, i druge se vrste garancija upotrebljavaju, kao što su garancije za postizanje određenih učina, za održavanje izgrađenog postrojenja, za povrat zadržanih iznosa. Svrha je tih tipiziranih garancija da točno odrede rizik koji pokrivaju kako se ne bi dogodilo da je neki rizik pokriven s nekoliko bankarskih garancija koje se međusobno preklapaju ili se nedovoljno nadopunjuju. Međutim, garancije su moguće i za ispunjenje financijskih obveza, kao što je obveza otplate zajma ili obveza isporuke robe, ili obveze otvaranja akreditiva ili ispunjenja bilo koje druge ugovorne obveze.

Kao što smo to naveli, najčešće bankarske garancije u području izvođenja investicijskih radova su ponudbene garancije, garancije za dobro izvršenje posla i za povrat primljenih iznosa. Te su tri garancije i pobliže opisane i Jednoobraznim pravilima MTK za ugovorne garancije (brošura 325., čl. 2.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)