RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Koje su sve prednosti nove jedinstvene valute, te s kakvim se problemima ona susreće u prvim početcima svojega postojanja? Koliki je stupanj oduševljenja evidentiran u zemljama članicama Europske monetarne unije (EMU), ali i u zemljama u tranziciji, među kojima je i naša zemlja? Kako je protekla zamjena dobrih, starih, moćnih njemačkih maraka koje su dugo vremena simbolizirale moć i bogatstvo naših građana (budući da su se gotovo sve transakcije, pa i one usmene izvodile preračunavanjem u DEM), te talijanskih i austrijskih "shopping" valuta?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)