Stjecanje vlastitih dionica - rizici, posljedice i knjiženje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Stjecanje vlastitih dionica - rizici, posljedice i knjiženje
Stranica:
45.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Anastazija VINKOVIĆ KRAVAICA
Mr. sc. Kuzman VUJEVIĆ
Sažetak:
Stjecanje vlastitih dionica vrlo je osjetljivo pitanje i u nas i u svijetu. Trgovačko društvo na taj način postaje samo svojim članom, što je protivno načelu odvojenosti članova i društva. Vlastite dionice treba stjecati samo u iznimnim slučajevima, jer bi njihovo neograničeno i bezuvjetno stjecanje dovelo do erozije temeljnog kapitala. Stoga sva zakonodavstva u svijetu donošenjem odgovarajućih propisa štite interese dioničara, odnosno vlasnika kapitala. U Hvatskoj su pitanja u svezi sa stjecanjem vlastitih dionica uređena Zakonom o trgovačkim društvima.
Hashtags: