Računovodstvo, revizija i financije 7/2002

Web izdanje 8,99
Osiguranja kako novo oporezivanje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Trebamo li nepouzdane revizore
Polugodišnja financijska izvješća za poduzetnike u 2002.
I. Potpora računovođe upravi u predočavanju financijskih izvješća I. - VI. 2002.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata u 2002.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
III. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2002. godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2002.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Polugodišnji statistički izvještaji poduzetnika (do 20. VII. 2002.)
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Stjecanje vlastitih dionica - rizici, posljedice i knjiženje
Autori: Mr. sc. Anastazija VINKOVIĆ KRAVAICA
Mr. sc. Kuzman VUJEVIĆ
Novosti u računovodstvu i financijskom izvješćivanju proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Upravljanje rizikom informacijske tehnologije i revizija informacijskog sustava
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ovrha i redoslijed ovrhe na novčanim sredstvima računa ovršenika
Autor: Marija LULIĆ, dipl. iur.
Otvaranje stečajnog postupka po Zakonu o platnom prometu u zemlji
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Posljedice neovlašteno ispunjenih bjanko akceptnih naloga
Autor: Mr. sc. Gordana BRČIĆ
Utvrđivanje najpovoljnije ponude u javnim nabavama primjenom dodatnih kriterija
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Osiguranja u sustavu poreza na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Kada je moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2002.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Prijenos gospodarske cjeline i PDV
Autor: Dunja HITREC, dipl. oec.
Nadzor gospodarskih inspektora u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Što donosi novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Reeksportni poslovi u carinskom sustavu
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Naplata potraživanja u efektivnom stranom novcu
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Rad duži od punoga radnog vremena i preraspodjela radnog vremena
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novi kolektivni ugovor za ugostiteljstvo
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Outsourcing ili usmjerenje na glavnu aktivnost, a sve ostale neka obavljaju drugi koji će to obaviti bolje, brže i jeftinije
Autor: Dr. sc. Marko KOLAKOVIĆ
Potrošačko odlučivanje i kako pridobiti kupca
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ, dipl. pol.
Elektronički potpis u poslovanju
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Poslovne obavijesti
Prije službenog puta u inozemstvo nije potrebno pribaviti potvrdu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Regres za godišnji odmor
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Poslovni magazin