Novosti u računovodstvu i financijskom izvješćivanju proračuna i proračunskih korisnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Novosti u računovodstvu i financijskom izvješćivanju proračuna i proračunskih korisnika
Stranica:
51.
Autor/i:
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Iako se novi računovodstveni sustav neprofitnih osoba koje imaju status proračuna i proračunskih korisnika primjenjuje od početka ove godine, u primjeni su se, što je bilo zbog njegove sveobuhvatnosti i očekivano, uočile neke dvojbe, nejasnoće i nedorečenosti. S obzirom na to donesene su izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu proračuna (Nar. nov., br. 96/94., 108/96. i 119/01. - nevažeća Uredba) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 119/01.- nevažeći Pravilnik). Obje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim novinama broj 74, od 29. lipnja 2002. One su stupile na snagu a izmjene i dopune navedenoga pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2002.

Uz to, sukladno odredbi čl. 40. Zakona o proračunu, donesen je i Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, koji se po prvi put primjenjuje pri sastavljanju financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2002. Financijske izvještaje proračun i proračunski korisnici trebaju dostaviti do 25. srpnja 2002., a konsolidirane izvještaje ministarstava/ razdjeli trebali bi dostaviti do 6. kolovoza 2002.

Različiti obveznici financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu dostavljaju financijske izvještaje različitim osobama. Neki od njih u istim rokovima dostavljaju financijske izvještaje i FINA - i.

Detaljnije o svemu navedenome pročitajte u ovom članku. U našem priručniku za proračunske korisnike daju se primjeri i cjeloviti propisi o ovom izvješćivanju.

Hashtags: