RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sustav plaćanja temelji se na novom Zakonu o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01. - dalje: Zakon) koji je donio mnogo novih rješenja u pogledu naloga i obrazaca platnog prometa, postupanja banaka po nalozima za plaćanje, realizacije vjerovničkih naloga za naplatu po vrijednosnim papirima i instrumentima osiguranja plaćanja.

Jedna od značajnih novosti je odredba o obvezi pokretanja stečajnog postupka nad poslovnim subjektima koji imaju evidentirane nenamirene obveze iz čl. 29., st. 2. i 3. Zakona, neprekidno 60 dana, o čemu će više biti riječi u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)