RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prošle, 2001. godine dolazi do znatnijih promjena u hrvatskom poreznom sustavu. Od 1. siječnja 2002. primjenjuje se novi sustav oporezivanja dohotka (Zakon o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 127/00.) i dobitka (Zakon o oporezivanju dobiti, Nar. nov., br. 127/00.). Njima se, uglavnom, mijenja porezna tarifa i uvode se nova porezna oslobođenja i olakšice. Osim toga, sredinom 2001. dolazi i do promjena u sustavu financiranja jedinica lokalne uprave i samouprave. Sukladno tome, uvode se tri nova, dotad nepoznata poreza - porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevinsko zemljište (Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave, Nar. nov., br. 59/01). Smisao tih novih poreza, prema riječima osoba nadležnih za njihovo uvođenje, jest potaknuti vlasnike na gospodarsko iskorištavanje i privođenje tih nekretnina njihovoj gospodarskoj svrsi.

No, pored tih navedenih poreznih promjena, novost je, a to nas i najviše zanima uzmemo li u obzir i naslov teksta, uvođenje novoga poreza, dotad nepoznatog u hrvatskom poreznom sustavu - poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti (Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti, Nar. nov., br. 107/01.), koji se ubire od 1. siječnja 2002. Njegovim donošenjem i ubiranjem, hrvatski porezni sustav danas sadržava ukupno dvadeset i šest poreza (zajedno s prirezom na porez na dohodak).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)