Knjiženja gotovinskih plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Knjiženja gotovinskih plaćanja
Stranica:
10.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
O ukidanju blagajničkog maksimuma i evidentiranju obračunskih plaćanja pisali smo odmah nakon donošenja nove Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Nar. nov., br. 36/02.) u časopisu RRiF, br. 5/02. U našem drugom časopisu - "Pravo i porezi", br. 5/02., autor Marijan Mokos (Hrvatska narodna banka) u svojem je članku pojasnio glavne odrednice nove Odluke, ukazavši pritom na bitne razlike u uvjetima i načinu gotovinskog plaćanja u odnosu na odredbe koje su bile na snazi do 10. travnja o.g.

U članku koji slijedi u cijelosti objavljujemo odgovor Hrvatske narodne banke na pitanje: "Mogu li se iz dnevnog utrška izravno plaćati računi dobavljačima, isplaćivati akontacije za službena putovanja, neto plaće zaposlenicima i dr." te dajemo nekoliko primjera knjiženja u svezi s gotovinskim plaćanjima.

Hashtags: