Knjigovodstvo sindikata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Knjigovodstvo sindikata
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Sindikat i njegovi organizacijski dijelovi - sindikalne podružnice - osnovani su na temelju odredaba Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95., 54/95. i 65/95. - ispravci, 17/01. i 82/01.). Po svojoj svrsi postojanja i po svojem djelokrugu rada sindikati u pravilu pripadaju skupini neprofitnih organizacija. Svoje računovodstvo moraju voditi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 112/93. - dalje: Uredba) i Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 29/94. i 40/94. - dalje: Pravilnik).

Ovim se člankom iznosi kako knjigovodstveno i porezno pratiti poslovne događaje u sindikalnim podružnicama i sindikalnim centralama, odnosno kako konsolidirati knjigovodstvene podatke na razini sindikata.

Opširnije o knjigovodstvu neprofitnih organizacija i njihovim financijskim izvještajima pisano je u RRiF-u br. 6/2002.

Hashtags: