Okvir financijskog izvješćivanja Europske unije - Četvrta direktiva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Okvir financijskog izvješćivanja Europske unije - Četvrta direktiva
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Do sada su sve pravne mjere Europske unije u području računovodstva bile u obliku direktiva, pomoću kojih se provodi harmonizacija računovodstva kao sastavni dio programa harmonizacije prava trgovačkih društava. S tim u svezi, cilj računovodstvenih direktiva nije ograničen samo na zaštitu investitora, već i svih trećih strana koje posluju s društvima. Početkom 2001. Komisija je predstavila prijedlog Uredbe koji se odnosi na financijsko izvješćivanje europskih kompanija, a zahtijeva izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s MRS-ovima. Isti Prijedlog je usvojen u svibnju 2002. i predstavlja prvu Uredbu u području računovodstva Europske unije. Podrobnije o tome u nastavku članka.
Hashtags: