Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (II.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (II.)
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Darko NESEK
Sažetak:
Suvremeno poduzetništvo izloženo je brojnim rizicima. Jedan od najznačajnijih je rizik neplaćanja za isporuke dobara i usluga. Naime, u poslovne odnose stupa se s novim ili nedovoljno poznatim poduzetnicima o kojima nemamo (ili imamo malo) informacija o njegovim sposobnostima plaćanja. Zato svaka informacija u prepoznavanju "loših momaka" pomaže, može spriječiti kasnije imovinske gubitke. Ovaj drugi nastavak (prvi dio je objavljen u br. 5/02., str. 79.) je nastojanje da se ova problematika u nas stručno objasni i u praksi realizira.
Hashtags: