Deklariranje proizvoda i uvezene robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Deklariranje proizvoda i uvezene robe
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Sažetak:
Svaki proizvod stavlja se u promet u nekom obliku pakovine. Roba kojom se trguje su proizvodi upakirani u odgovarajuću ambalažu. Ambalaža mora ispunjavati svoju osnovnu zadaću zaštite i čuvanja sadržaja pakovine u svim predvidivim uvjetima distribucije, skladištenja, prodaje i uporabe proizvoda. Propisima o pakiranju proizvoda određuju se načini pakiranja, uvjeti i zahtjevi u pogledu načina pakiranja, količine proizvoda u pojedinačnoj ili zbirnoj pakovini, materijal za pakiranje (ambalaža), te značajke ambalaže za originalne pakovine. Kakva obilježja i sadržaj oznake o robi (deklaracije) trebaju biti za domaće proizvode i za uvezenu robu, pišemo u ovom članku.
Hashtags: