Naplate i plaćanje po redovnim poslovima s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Naplate i plaćanje po redovnim poslovima s inozemstvom
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Obavljanje platnog prometa s inozemstvom propisano je Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 91A/93., 36/98. i 32/01., u nastavku: Zakon), te provedbenim propisima donesenim na osnovi Zakona, a to su: Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (Nar. nov., br. 99/93., 97/94., 2/96. i 7/96.), Uputa o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom (Nar. nov., br. 35/96., 72/99., 30/00. i 77/01., u nastavku: Uputa o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa).

U ovom članku potanko će se obraditi dio platnog prometa s inozemstvom koji se odnosi na naplate i plaćanja po poslovima uvoza i izvoza robe i usluga od strane domaćih pravnih osoba.

Hashtags: